Op reis naar jouw zachte bedding

Verdriet is mijn levenscompagnon. Schrijven is mijn passie. Mijn verdriet bracht mij aan het schrijven. Het wou zo graag vrij stromen. Ondertussen schrijf ik over veel meer, steeds luisterend naar wat diep vanbinnen gehoord wil worden. In de Zachte Bedding neem ik jou via mijn woorden mee op reis: naar jezelf.

Als je je eigen leven als een rivier beschouwt, is de bedding de veilige ruimte in jezelf waarin jouw ‘rivier’ kan stromen. Moeilijke en pijnlijke ervaringen in je leven kunnen je rivier blokkeren, vernauwen of van koers doen veranderen. Maar ze zijn ook een uitnodiging om naar binnen te keren en een bedding te creëren waarin jouw pijn en verdriet kunnen thuiskomen.

Via mijn artikels en gedichten wil ik innerlijk werk aanmoedigen en jou helpen om op zachte wijze op pad te gaan met jezelf. Daarnaast heb ik enkele projecten rond rouw, omgaan met verlies en persoonlijke groei.

Hartegroet,


De kracht van verdrietplots breken dammen openlicht schijnt op het puin


Mijn missie

Ik droom ervan dat we allemaal onze eigen ‘zachte bedding’ mogen vinden en ontwikkelen. Dat we zorg leren dragen voor onszelf en dat de maatschappij ons ook helpt om hier aandacht aan te schenken.

Ik droom ervan dat innerlijk werk de normaalste zaak van de wereld wordt.

Lees meer over Eve

Mijn gedichten

Dag verdrietwe ontmoeten elkaarregelmatigmeestal stiekem, wantzo graagword je niet gezienwe maakten reeds een lange reisjij en ik

Ga naar gedichten

Nieuwste blogpost

Lichaamstaal

9 maart 2024. Vorige week zag ik een bevriende advocate. Ze vertelde me dat ze de laatste tijd enkele beangstigende fysieke ervaringen had. Zo kreeg ze een…

Read More

Ga naar blog

Word je graag sporadisch op de hoogte gehouden van mijn werk? Schrijf je dan hier in op mijn nieuwsbrief:    Als een warme dekendek ik je toe met zachtheidzodat je niet meer bang bentvoor de langste nacht

    in het donkerschuilen we samentot je tranen dauwdruppels wordeneen nieuwe dag die op ons wacht