Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dienstverlening ‘De zachte bedding’ – Eve Schippers

Voor wat betreft individuele coachingsessies, groepsgesprekken of andere activiteiten, gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

Tarieven

75 euro voor een online coachingsessie (1u15 min), 95 euro voor een coaching sessie in de natuur (1u30 min), 120 euro voor een rouwgesprek binnen de relatie- of gezinscontext (2 uur)

Betaling

Bij online sessie: per overschrijving binnen de 7 dagen na de sessie. 

Bij live sessie: cash aan het einde van de sessie of per overschrijving binnen de 7 dagen na de sessie.

Uitstel van betaling of betaling in termijnen is enkel toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van Eve Schippers.

Annulatie

Liefst zo weinig mogelijk. Als het gebeurt dat je een sessie moet annuleren, gelieve dit minstens 48 uur op voorhand te doen. Op deze manier kan de plaats nog aan iemand anders gegeven worden. Indien je niet 48 uur op voorhand iets laat weten, zal de sessie worden aangerekend.

Een annulatie van een sessie door Eve Schippers kan gebeuren wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. Indien er reeds een betaling werd voldaan, zal deze integraal worden teruggestort, tenzij onmiddellijk een nieuwe datum wordt ingepland.

Gezondheid

Indien je onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie) is het goed dat je je arts informeert en indien nodig zijn/haar toestemming vraagt over je traject bij ‘De zachte bedding’. 

Eve Schippers heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren. Geen enkele dienst van ‘De zachte bedding’ is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

Alle sessies aangeboden door ‘De zachte bedding’ zijn bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei & bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid, niets uit het aanbod is bedoeld om professionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.