Privacyverklaring

Privacyverklaring

De website www.dezachtebedding.be wordt beheerd door Eve Schippers en een door haar persoonlijk aangestelde websitebeheerder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam of bedrijfsnamen, logo’s, tekeningen, teksten, beelden, blogartikelen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eve Schippers of rechthoudende derden.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Eve Schippers over u verzamelt met als doel u haar diensten en producten aan te bieden. Eve gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, zoals het een goede huisvader betaamt.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je via de website een contactformulier of inschrijvingsformulier invult, of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal aan jou gevraagd worden om (persoons)gegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Bedrijfsnaam;

Straat en huisnummer;

Woonplaats en postcode;

Ondernemersnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Naam, adres- en bedrijfsgegevens: Om de factuur op te maken

Telefoonnummer: Om je te kunnen contacteren mocht er lastminute iets wijzigen

Emailadres: communicatie verloopt voornamelijk via email. Ook de factuur wordt per email gestuurd. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door haar gebruikte systeem bewaard blijven.

De persoonsgegevens die Eve Schippers van u ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan steeds een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar Eve Schippers waarop zij zo snel mogelijk zal reageren.

In kaart brengen van jouw websitebezoek

Door algemene, niet-persoonlijke, bezoekgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP-adres en browsergegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.

Er wordt op deze website ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Alle informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen

Nieuwsbrief

De e-mailadressen die worden gebruikt voor de nieuwsbrief van De zachte bedding werden verkregen doordat het e-mailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website www.dezachtebedding.be

De e-mailadressen worden toegevoegd aan de mailinglijst (via mailchimp.com). De mailinglijst wordt gebruikt om een nieuwsbrief uit te zenden die een overzicht biedt van (nieuwe) blogartikelen, diensten, activiteiten en producten.

U kunt u steeds afmelden van de nieuwsbrieven die u ontvangt via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Na afmelding wordt je e-mailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.